Forside   Arrangementer   Jollen   Klubben   Udstyr   Links   Galleri   
Søgning:  
      Print   
Generalforsamling 2013

Generalforsamling for Trapezklubben 30/8/2013

DTK - Referat generalforsamling 2013 Jægerspris den 30. august 2013

Formanden bød velkommen og spurgte om der var nogen der ville stille op som
dirigent. Johan Scheel stillede op og blev enstemmigt valgt.

Stephan blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede at indkaldelse var i overensstemmelse med vedtægterne og
overlod ordet til formanden.

Formanden Ib Hougs beretning:

Formanden gjorde rede for klubbens aktiviteter og fremhævede bl.a.:

• Groupcare nedlægges og det vil blive for dyrt med Groupcares nye løsning. Alternativ skal findes.

• Cup-udvalget er kommet ind under bestyrelsen

• Til årets første stævne i Præstø var der kun tilmeldt 4 joller - formanden frustreret.

• DM - lige nu 12 joller - hvad gør vi fremover?

• Der blev bl.a. talt om:

• At nedsættes et DM udvalg, formanden skal ikke deltage.

• At Stephan efterlyste en offentlig medlemsliste der var vigtig for at samle deltagere nok til DM, der indeholder både adresser, e-mail adresser og tlf. nr.
• At finde mindst én klasse mere til DM

• At t Umiddelbart efter DM følges op.

• At Markedsføring til næste DM kan starte allerede fra april måned.

Beretning godkendt. klap klapp klappp klapppp

Kontingent:
Det samme som sidste år.

Årsregnskab.
Kassereren Klaus Kesje fremlagde regnskabet:

• Klubben ligger inde med trøjer + huer + bøger, der tilsammen repræsenterer en værdi på omkring 5000 kr.
• Der var et lille overskud på regnskabet, men økonomien ser fornuftig ud, til trods for at der er foretaget relativt store investeringer i det forgangne år, og at antallet af betalende medlemmer ”kun” er på 16, i forhold til 24 medlemmer det foregående år.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Jacob fra Doyle havde påsyet ringe og beslag på et storsejl så det kunne ses, hvorledes
bommen kunne flyttes 20 cm op, således at man selv kan bestemme om man vil sejle
med bommen parallelforskudt op eller bruge ringen i agterliget som minireb (eller det
omvendte hvis gasten er særlig stor). Pris for ændring af sejl: ca. 1000 kr.
Fordelen er at de ældre i klassen lettere kan komme under bommen.

Oplægget blev godkendt og Klubmåleren (Stephan) udfærdiger et forslag, i
samarbejde med bestyrelsen, til en formulering der kan indsættes i klassereglerne.

Nedsættelse af udvalg:

DM-udvalg: Stephan Nandrup og Johan Scheel

Udstillingsudvalg Marlene Normann og Anders Friberg (Med hjælp fra bestyrelsen)

Hjemmeside: Lene Ejlersen

Valg til bestyrelsen

Valg af formand:
Ib Hougs blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jens var på valg og ønskede ikke genvalg
Frederik Maximilian var på valg men ikke til stede.

Johan Scheel blev valgt

Bestyrelsesmedlemmerne består herefter af Steffen, Klaus og Johan

Kritisk revisor:
Flemming Eske blev genvalgt uden modkandidater.

Evt.
Johan har sejl til salg.