Forside   Arrangementer   Jollen   Klubben   Udstyr   Links   Galleri   
Søgning:  
      Print   
Nyt fra Trapezjolle klubben - Februar 2012


Hej alle

Så er det tid til lidt nyt fra DTK.
Vi har afholdt vores møde nr. 2 den 25. januar 2012.
På mødet deltog Johan, Jens, Klaus og Ib.

 • Ny kasserer 
  Det første punkt på dagsordenen var at sige hej til Klaus som vores nye kasserer.
  Klaus har nu fået adgang til vores netbank og er ved at danne sig et overblik over hvad vi har at rutte med.
  Klaus konstaterede at der sidste år var 20 betalende medlemmer og at han ville forberede opkrævningerne for sæson 2012/13.
  I vil modtage mere information om hvorledes dette vil komme til at foregå.
 • Vinteraktiviteter
  Der arbejdes fortsat på at arrangerer nogle events her inden sæsonens start og foreløbig er der planlagt en "tørtræning" i slutningen af marts måned. Herom mere senere.
  Vi er ikke kommet så meget videre med bådebygger- og sejlmageraktivitete, men der arbejdes stadig på ideerne.
 • DM 2012
  I sidste "Nyt fra Trapezjolle klubben" var stævner er sat til at skulle afvikles 2.-5. september 2012.
  Enkelte vågne medlemmer kunne efterfølgende oplyse at denne dato ikke kunne være rigtig. Og nej - det var de heller ikke.
  DM 2012 vil blive afholdt den 1.-2. september 2012 i Jægerspris sejlklub. Vi udsender invitationer når tiden nærmer sig.
 • Bådudstilling 2012
  Der har været en enkelt henvendelse om at ville arrangerer en stand på Både i Bella 2012. Bestyrelsen afventer det videre forløb.
 • Groupcare
  I efteråret udsendte bestyrelsen en rundspørge til alle der var med på Groupcare, om hvorvidt de stadig var interesseret i at modtage informationer om DTK. Indtil videre har det kunnet konstateres at der var 17, hvis e-mail adresser ikke eksisterede længere. En enkelt meldte sig ud og 12 sagde ja. Det giver 30 svar ud af ca. 70 opskrevne.
  Vi er helt opmærksomme på at der er mange der ikke har kunnet komme ind på svarsiden og vil derfor nu udsende en mail hvor man bare kan lave et "svar" og sige ja eller nej. Dem der har svaret behøver ikke at svare igen.
 • Wire i fokken
  Jens og Ib fremlage et forslag til at skifte wiren i fokken (faldet) ud med en anden type tovværk, således at der ikke ville dannes rustmærker i sejlet.
  Forslaget blev diskuteret og der var enighed om at klassereglerne skulle undersøges til bunds. Jens og Ib kontakter bl.a. henholdsvis sejlmageren og John Mast.
 • Næstemøde
  Næste bestyrelsesmøde er sat til den 11.april kl. 18.00 hos Jens.

Det var alt hvad vi havde i denne omgang, men der kommer snart nye informationer omkring afviklingen af TRAPEZ-CUP 2012.
Mange hilsner
Bestyrelsen


Trapez Cup 2011 - resultater

Så er der RESULTATER!

Trapez Cup 2011 - lodtrækning
Hej Cup deltagere

Som skrevet i "Reglerne for TrapezCup 2011" og som tidligere meddelt, vil årets lodtrækninger finde sted Lørdag aften ved fællesspisningen.
Bare så i husker det ;->

"Lodtrækning
I forbindelse med afholdelsen af de fire Cup stævner, deltager hver båd, med et lod pr. stævne i lodtrækningen om en eller flere præmier. Dvs. at en båd der har deltaget i alle fire stævner til sidst har fire lodder og en båd der har deltaget i tre stævner, har sammenlagt tre lodder osv. Den udtrukne båd med besætning jævn. f. regel 3, skal være deltagende i det stævne, hvor lodtrækningen finder sted.(Ny 2011)
Lodtrækningen vil finde sted lørdag aften i forbindelse med fællesspisningen ved afholdelsen af årets sidste cupstævne (Ny 2011)."

Vi ses.....
 
Hilsen
Cup-Udvalget

 
Efter DM 2011
 
Opdateret med billeder fra DM - se her (PDF-fil, ca. 5 Mb)

Kære allesammen

Tak for sidst og et stort tillykke til Søren og Stephan med deres Danmarksmesterskab 2011 og selvfølgelig et stort tillykke, til Jesper og Mikkel samt Johan og Steffen for deres henholdsvis anden og tredie plads.
Jeg er nu blevet valgt til formand i DTK og vil gøre mit bedste for at være med til at drive klubben videre sammen med bestyrelsen, udvalgene og medlemmerne.Som det jo fremgik af mødet valgte Lene og Laura at gå ud af bestyrelsen.
Jeg håber at Laura vil fortsætte med, at være primusmotor for vores bådudstillingsaktiviteter og at Lene vil passe og pleje vores hjemmeside.
Jeg tror, at alle er enige i, at vi skylder dem en stor tak for det, de har bidraget med til klubben.
Vi havde også et kortvarigt besøg af Frederik som formand, men som på grund af et stort arbejdspres, måtte vælge at forlade posten. Frederik har dog valgt at blive i bestyrelsen.
Bestyrelsen har endnu ikke holdt møde, men det er planlagt til, at skulle foregå efter Harboe Cup'en.
Og nu vi er ved Harboe-cup'en. tilmeldningen er nu åben på http://www.harboecup.dk/velkommen. Så det er bare med at klikke sig ind og melde sig til.
Referatet fra generalforsamlingen nu klar og jeg i øjeblikket ved at implementerer de nye beslutninger i vedtægterne og klassereglerne. Efter dette vil de naturligvis blive lagt ud på vores hjemmeside.
Som det blev besluttet på generalforsamlingen starter vi i max 10 m/sek i gennemsnit over en 4 minutters periode eller med vindstød på max 13 m/sek.
Efter sejladserne på førstedage til DM 2011, kunne banedommeren oplyse, at det lige inden første start, blæste ca 9 m/sek i gennemsnit og med vindstød på ca. 11,3 m/sek.
Dette blot til orientering, således at vi har en fornemmelse for hvordan vi og bådene oplever disse vindstyrker.
Et andet spørgsmålder der rejste sig unde DM'et var, at 505'erne kun skulle være 10 deltagere til til et officielt DM. Dette er misforståelse. Der skal være mindst 10 danske både og mindst 15 ialt. Se vedhæftede "DM_statutter_2009".
--
Venlig hilsen
Ib Hougs

DM 2011 - Resultater
Generalforsamling 2011

Indkaldelse til generalforsamling fredag den 19. august kl 20.00 i Vallensbæk Seljklub. (Lokale p.t. ukendt). 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag; nedsættelse af udvalg.
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af øvrige bestyrelse
 9. Valg af 1 eller 2 kritisk(e) revisor(er)
 10. Eventuelt.

DM 2011 - Invitation
 
Hej Trapezjolleklub.
 
Her er NOR og entry til vores fælles DM.
Sørg for at linket bliver distribueret til jeres medlemmer.
Glæder mig til at se masser af trapezjoller om en god måneds tid.
 
Hilsen Tom B.
505 Klubben
 
Her er linket:
 
Efter Præstø 2011

Se nyt her. Og resultat kan ses her.
Efter Kickoff 2011
Kære trap'ere
Så fik vi afviklet kickoff 2011 i Snekkersten. Der var fremmødt fem både der alle kæmpede på livet løs.
Desværre også med en skade, idet Mette (Johan's gast) pådrog sig en hjernerystelse i den drilske vind.
Sig ikke, at vi ikke går til den, selvom vi var relativt få deltagere.
Resultatet blev at Lars og Knud fik en første plads og dermed beholdt pokalen og førertrøjerne, med Rune og Klaus på en andenpladsen, skarpt forfulgt af Jens og Ib på tredjepladsen.
Nu nærmer sig Præstø Cup'en og vi vedlægger her invitationen og et link til den interaktive tilmelding:
http://www.icebrrg.com/Public/ViewForm.aspx?formID=71572
Husk at betale i god tid med tydelig angivelse af Skippers navn, samt sejl nummer. (W for Wayfarer, T for Trapez).

Mange hilsner
CupUdvalget

Hent invitation her (word dokument) 
Fotos fra Kickoff 2011

Se fotos her.

Kom og sejl den 4/6 2011 i Bramsnæs (Ny dato!)

Prøvesejlads

ALLE er velkomne.

På en forhåbenlig rigtig dejlig forårsdag,
lokker vi dig, uerfarne og erfarne sejlere 
ud på fjorden til en prøvesejlads. Det tager 
ca. 1 1/2 time. Sejltøj kan lånes!
Tilmeldning er nødvendig på 21922305 
eller på facebooksiden Trapezjolle i kommentarer. 
Skriv hvad tid passer dig. 1. hold starter 9.30.

Så laver vi en plan.

Hvis det mod forventning ikke er sejlvejr, hold øje med facebooksiden.

Se facebook her:
http://www.facebook.com/event.php?eid=139637422772963
 
Åben Båd i Snekkersten
28.maj er der mulighed for for at få en prøvetur i en Trapezjolle.

I forbindelse med et af året Trapezjollestævner, vil sejlerne invitere alle med lyst til at sejle en Trapezjolle på en tur på sundet.

Der vil foregå fra kl.16-18, og vi sejler fra jollepladsen i Snekkersten Havn

Vi stiller sejlertøj til rådighed, men tag gerne dit eget fodtøj med – helst sejlerstøvler, men gummisko kan bestemt også bruges.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig ved at ringe eller sende en SMS til Klaus på tlf. 20288848 – så er du sikker på en plads, og vil blive underrettet såfremt vejret ikke er til sejlads.


Trapez Kick-off 2011
Kære Trapez sejlere

Så er det tid til at tilmelde sig årets første TrapezCup Stævne i 2011. Stævnet foregår, som tidligere annonceret, den 28-29. maj i Snekkersten-Skotterup Sejlklub. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at klikke på linket i vedhæftede invitation.

Vi har opgraderet tilmeldings siden således, at den kan klare mange tilmeldinger på en gang, så tøv endelig ikke.

Vi håber, at vi ses så mange som muligt og at vi får et spændende stævne på Sundet.

God Påske.

Mange hilsner
CupUdvalget

 
 
DM 2011 - informationer

Hej alle trapezsejlere

Så er vi så småt ved at nærme os Trapez Cup 2011.
De fleste er vel også begyndt at tænke på, at jollen skal graves frem og klargøres, således at det kan gå endnu bedre med resultaterne i 2011

CupUdvalge har arbejdet med at fastlægge årets stævner og er kommet frem til følgende weekender:

Forårsstævner:
28. - 29. maj, ”Kick off” Snekkersten Skotterup Sejlklub..
18. - 19. juni, ”Faxe kondi Cup” Præstø Sejlklub (Sammen med Wayfarer’ne)

Efterårsstævner:
19. - 21. August, ”DM Trapezjoller” Vallensbæk Sejlklub
24. - 25. September, ”Harboe cup” Skælskør Amatør Sejlklub

Der vil som sædvanligt blive udsendt remindere mv. i god tid inden hvert stævne.

Reglerne er også blevet ændret lidt.
Det drejer sig om afviklingen af årets lodtrækningspræmier.
Vi har snakket om, at det måske ikke er så hyggeligt, at stå på en kold og forblæst strand som de sidste, hvor alle gerne vil hjem efter en hård weekend.

Lodtrækningen vil derfor foregå i forbindelse med aftensmaden om lørdagen ved årets sidste stævne.
Læs mere om dette i de vedlagte regler.

Vi vedlægger også lige et baggrundsbillede til dit skrivebord, så du ikke glemmer datoerne.....

Så husk nu, at reserver de fire weekender så vi kan få nogle hyggelige og spændende stævner.

Mange hilsner
CupUdvalget.

Hent regler her (PDF fil).
Hent billede her (JPG fil).

DM 2011
Kære Trapez-sejlere,
Det er nu fastlagt, at vores DM 2011 vil blive i Vallensbæk Sejlklub den 20. - 21. august. Stævnet afholdes i fællesskab med 505’erne og formentlig et par klasser til. Så skriv straks datoerne i kalenderen og glæd dig til et fantastisk DM! Dette er en rigtig god mulighed for at møde sejlere fra andre klasser, udveksle erfaringer og knytte venskaber. Derudover giver det os nogle helt andre eksponeringsmuligheder for trapezjollen, hvilket er afgørende, hvis vi vil have nye sejlere til og sikre jollens fremtidige eksistens. Vi har allerede fået positiv presseomtale og ros fra Dansk Sejlunion pga. beslutningen om at afholde dette fælles DM, se bl.a. denne artikel på Minbaad.dk: http://minbaad.dk/sejl/archive/2010/28/october/article/staevne-haves-joller-soeges/ 
Ser frem til en ny og spændende sæson og Trapez Cup i 2011, og glæder mig til at se jer alle på vandet.
Med venlige sejlerhilsner
Frederik Maximilian Fogh
- Formand, DTK

Billeder fra Cup 2010

Billeder fra Cup 2010 kan ses i galleriet - klik her.

FYI Vallensbæk vintertræning
Generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamlingen 2010 kan ses her.
TrapezCup 2010 - Tak for i år

Så blev årets Trapez-Cup afviklet og der skal lyder et stort tillykke til Lars Lehmann og Knud Knudsen for guldmedaljerne.
De har nu fået den ærværdige mulighed for, at stille Cup-pokalen op på kaminhyllen i vinterhalvåret og glæde sig over deres store indsats i 2010.

Sølvet gik til Johan Scheel og Steffen Andersen. De skal naturligvis også ønskes et stort tillykke med placeringen, lige i kølvandet på Lars og Knud.

Bronzemedaljerne blev overrakt til Jens og Ib.
Det har efterfølgende, ved fintællingen af points, desværre vist sig ikke at holde, idet pointfordelingen havde taget udgangspunkt i et forkert antal deltagende både.

Således går Bronzemedaljen i stedet for til Jesper og Mikkel og der skal også til dem lyde et stort tillykke. Medaljerne vil blive overrakt ved førstkommende lejlighed i 2011.

Som ved afslutningen af tidligere års Trapez-Cupper, blev der også i år trukket lod om tre præmier.
Det lykkedes Knud og Lars at vinde de to. Herefter vandt Lene og Dorthe en, for tredje år i træk.

Lodtrækningspræmier bestod af poser med udstyr til jolle og besætning. Herunder bl.a. bøger. vindvisere, huer, knæbeskyttere, reparations grej til glasfiber og en rorpindsforlænger mv.

Cup-Udvalger håber, at alle har haft nogle gode og spændende oplevelser på vandet og vil stille op igen til næste år. Vi håber selvfølgelig også, at der vil dukke flere nye op så vi kan få nogle endnu sjovere stævner.

Mange hilsner
Cup-Udvalger

Download det endelige resultat her (PDF fil).
DM 2010

Kære trapez-sejlere,

Jeg fandt det på sin plads, lige at skrive et par ord oven på et vellykket DM. Først og fremmest skal I have tak for, at have taget så godt imod os nye sejlere i klassen. Vi følte os virkelig velkomne og havde det rigtig hyggeligt, hvilket har forstærket vores lyst til at sejle jollen og møde op til så mange stævner som muligt. Derudover var jeg imponeret over konkurrencen og det gennemgående høje niveau som klassens udøvere befinder sig på. Det er fantastisk at komme til en klasse, hvor man har noget at knokle for og hvor der er langt til præmiepodiet. Dette har kun skærpet vores vilje til at træne og blive bedre, så vi næste år kan komme stærkt igen.

Trapezjollen er den mest spændende og fordrende jolletype jeg hidtil har sejlet, hvilket efter mine egne erfaringer skyldes, at jollen grundet sin konstruktion, livlighed og store sejlareal sætter store krav til dens besætning. Dette indebærer balance, hurtighed, adræthed og generelt sømandskab. Jeg kommer selv fra kølbåde, og det har været en svær men sjov proces, at omstille sig til den meget livlige trapezjolle, hvor selv den mindste forkerte bevægelse kan have stor betydning og hvor jollen let kæntrer, ’hvis du træder ved siden af’. Jeg har haft noget at arbejde med og noget bly, der skulle sejles ud af kroppen, men det har været skægt og stimulerende, og jeg føler, at jeg er blevet en bedre sejler efter mit arbejde med trapezjollen.

Ovenpå alle disse rosende ord, kan en vis forkærlighed for klassen næppe skjules, og det er derfor mit store ønske, som ny formand, at udbrede kendskabet til jollen, så vi kan få endnu flere sejlere til. Jeg mener, i lyset af jollens kvaliteter, at den er lidt overset – dette må vi gøre noget ved.

Jeg synes, at Køge Sejlklub klarede afviklingen af stævnet rigtig godt, og de skal derfor have mange tak for deres arbejde og for afholdelsen af vores årlige DM. Desuden skal alle fremmødte besætninger have en stor tak for, at have været med til at gøre DM 2010 til en succes. Og jeg håber, at vi næste år vil se endnu flere joller på vandet!
Det ville endvidere være særlig positivt, hvis vi alle til næste år bestræbte os på, at tilmelde os så tidligt som muligt, så vi allerede i god tid har et indtryk af deltagerantallet.

Med venlige sejlerhilsner
Frederik Maximilian Fogh
- Formand, DTK

DM - Trapez-Cup 2010

Hej DM/CUP/Trapezjollesejlere

Tak for sidst. Det var jo et forrygende arrangement.
Herlig mad, fantastiske baner, med andre ord; et stævne man sent
glemmer...

Cup-Udvalger vil gerne ønske Stephan og Søren tillykke med deres DM -
endnu en gang.

Vi har selvfølgelig også opdateret Cup-stillingen der er vedhæftet denne
mail og i den forbindelse ønske Johan og Steffen tillykke med
fører-trøjen.

Som det kan ses af resultaterne, er der tæt løb om hvem der i år skal
løbe af med Cup-pokalen.
Det vi vise sig efter afviklingen af Harboe Cup'en.

Har I husket at tilmeld jer? Elllers kan det gøres her -
http://sejlsas.dk/harboe-cup.
Vi håber at der kommer mindst lige så mange, som der kom til DM i
Køge.....

Mange hilsner
Cup-Udvalget

Den opdaterede Cup-stilling kan ses her.
Harboe Cup 2010
Resultater og fotos og artikler fra DM 2010 i Køge
DM 2010 - oplysninger
 
Hej alle Trapezsejlere.
Jeg vil gerne på vegne af Køge Sejlklub byde jer velkommen til Køge Sejlklub og Trapez DM 2010
Tiden nærmer sig og klubben er ”næsten” klar til at modtage en masse glade Trapez sejlere samt deres familie.
www.visitkoege.com vil være en god link at benytte hvis I kommer før tid eller bliver nogle dage for at nyde omgivelserne i og omkring Køge.
 
Hvordan finder vi Køge Sejlklub og hvor skal både/trailer placeres ?
Køge Sejlklub
Bådehavnen 6
4600 Køge
Ved klubbens jolleskur er der plads til begge dele også før stævnet hvis I vil ud at træne  – giv mig et kald på mobilen 23385070 så lukker jeg bommen op for jer.
 
Hvor kan vi bo/overnatte ?
Der er mulighed for at overnatte i klubhuset på 1. salen hvis I selv har grej med eller telt/camping kan opstilles ved eller omkring jolleskuret indenfor klubbens hegn. Kontakt bureau for pladsanvisning.
Hoteller, B&B eller campingpladser i og omkring Køge kan selvfølgelig også benyttes.
 
Hvad nu hvis jeg har min familie med og de ønsker at se sejladserne fra vandsiden?
Der vil være en båd til rådighed, med skipper, som vil sejle ud omkring baneområdet flere gange om dagen.
 
Hvordan får vi mad og hvad med madpakker/drikke ?
Alt dette kan købes i sejlklubben mod en beskeden betaling (betales sammen med tilmelding) – Mad fredag aften, morgenmad/madpakker(selvgjort er velgjort)begge dage/festmiddag lørdag. Øl, vand og vin kan købes i klubhuset.
 
Hvornår skal vi være klar ?
Fredag den 20.8.10:  
Kl. 17.30-19.30                                              
 - Bureau åbent
Ca. kl. 16.00-18.00                                      
 - tune-up,  option !
Ca. kl. 19.30                                                      
 - Generalforsamling og aftensmad
Ca. kl. 21.00                                                     
 - Velkomst i sejlklubbens lokaler.
 
Lørdag den 21.8.10:
Kl. 7.30-ca. 8.30                                     
 - Bureau åbent
Kl. 7.30 til kl. 9.00                               
 - Morgenmad og madpakke-smøring.
Kl. 9.00                                                         
 - Skippermøde.
Kl. 10.00                                                      
 - 1. start.
Efterfølgende starter umiddelbart efter foregående sejlads afslutning.
Ca. kl. 18,30                                              
 - Festmiddag
 
Søndag den 22.8.10:
kl. 7.30 til kl. 8.30                                
 -Morgenmad og madpakke-smøring.
kl. 9.00                                                         
 - Skippermøde.
kl. 10.00                                                      
 - 1. start.
Efterfølgende starter umiddelbart efter foregående sejlads afslutning.
Ca. kl. 16.00                  
 -Præmieuddeling og afslutning
 
En af vores sponsorer er det lokale bryggeri Braunstein, de vil stå for de moleøl der bliver serveret på havnen efter en lang dag på vandet www.braunstein.dk
Hvis I har spørgsmål omkring stævnet er I velkommen til at sende en mail til ”anders_kaempe@dell.com” eller brug mobil 23385070 der næsten altid er åben.
 
Stor tak til vores frivillige hjælpere samt sponsorer og håber at der støde flere til så præmieudelingen kan blive en gaveregn af de store.
<image003.png><image012.gif><image013.jpg>
 
Vi ses
Anders Kæmpe
Køge Sejlklub
23385070


Cup-resultaterne fra Faxe Kondi Cup I Præstø

Hej alle Cup Sejlere

Hermed følger Cup-resultaterne fra Faxe Kondi Cup I Præstø.
Stævnet var desværre plaget af meget vind, således at lørdagens
sejladser blev aflyst.
Om søndagen blev der afviklet tre sejladser med kun fire både, hvoraf to
udgik.

Nr. 1 blev Jesper og Mikke med Johan og Steffen på en klar 2. plads.....
De ønskes begge et stort tillykke for den hårde kamp mod og med vinden.

Cup-Udvalget har i forbindelse med Kick-off stævnet i Bramsnæs, haft
nogle diskussioner omkring
fordelingen af Cup-point.

Det er nu besluttet at Søndagens DM i triple-matchrace, er blevet
suspenderet, idet sejladserne ikke blev afviklet sportslig retfærdigt.
Problemet er, at alle ikke har mødt alle netop en gang.

Vi vil derfor tildele alle deltagende både om søndagen, point svarende
til en sidste plads. Disse både vil således blive belønnet for at
deltage og dermed få et lod i lodtrækningspuljen for denne sejlads i Cup
regi.

Se vedhæftede resultatopgørelse (excel dokument).

Vi ses til DM 2010 i Køge.
Invitationen ligger på DTK's hjemmeside

Mange hilsner og god sommer
Cup-Udvalger

Indbydelse til DM 2010

Indbydelse til DM 2010 i Køge kan ses her (word dokument).

Info om Svendborg Regatta

Se her, her og her (PDF filer)


CUP stævne i Præstø - invitation og tilmelding

TILMELDING TIL FAXE KONDI CUP 2010

Hej Igen, I ivrige trapezjolle sejlere

Nu nærmer tiden sig for FAXE KONDI CUP 2010 i Præstø.
Som sidste år, er weekenden arrangeret sammen med wayfarer jollerne, så
det skal nok blive rigtigt hyggeligt.

Vi linker lige til invitationen der i øvrigt også er at finde på www.psk.dk.
http://www.psk.dk/images/PDFfiler/FaxeKondiCup-Invitation-2010.pdf

Som det fremgår af invitationen skal I tilmelde jer via DTK's hjemmeside,
eller ved at bruge følgende link:
http://www.icebrrg.com/Public/EmbedForm.aspx?formID=29322

Og så lige en lille opfordring: Meld jer nu i god tid og senest inden den
fastsatte deadline.
Vores arrangører skal lave mange forberedelser og vil meget gerne vide om
vi kommer 1 eller 20 både ;->

Mange hilsner
Cup - Udvalget
Trapez Cup Kick-off 2010

Hej alle Trapezsejlere
 
Så foreligger resultatet fra kick off stævnet 2010 i Bramsnæs.
Cup-udvalget har valgt at lægge begge dages resultater samen under ét stævne og ud fra disse placeringer tildele cup point.
 
Vi håber at alle havde et par sjove og hyggelige dage.
Husk at melde tilbage til Johan med ris/ros samt konstruktive kommentarer tiltrippel match’en.
 
Mange hilsner
Cup Udvalget

Se resultatet her (PDF fil).


(Tidligere indlæg: Her er resultatet af Trapez Kick-off 2010 (excel fil).)


Prøvesejlads i Trapezjolle
Prøvesejlads i Trapezjolle for interesserede begyndere og rutinerede. 

Bramsnæs sejlklub den 29/5 2010 kl 10.00. Kontakt Leneejlersen@gmail.com for oplysninger og tilmeldning
www.bramsejl.dk  hvor du finder vej. Vi starter kl 9.30, 11, 12,30, 14. Der er mulighed for at købe øl vand og kaffe.

Snekkersten Trapezlaug den 30/5 2010 se link: www.trapezlauget.dk hvor du finder oplysninger og kan tilmelde dig til formanden Klaus Kesje via “Kontakt”. Vi starter kl 9.30, 11, 12,30, 14. Der vil blive serveret en forfriskning..

 

Indbydelse til Trapez Kick-off 2010
Hent indbydelse HER (word dokument).

Arrangementer 2010
Samlet resultat af Trapez Cup 2009
Alle resultater kan ses her.
Og fotos fra afslutningsstævnet i Trapez Cup'en 2009 ses her.

Resultat af Harboe Cup 2009
Resultat fra Harboe Cup 2009 kan ses her
Referat af generalforsamling 2009
Referat Generalforsamling 2009 kan ses her.
Samlede resultater af Trapez Cup 2009 efter 2. stævne
Se resultater efter 3. Cup stævne her.
Ofelia Cup 2009
Indbydelse, kapsejladsbane og sejladsbestemmelser kan ses her.
Resultat efter Faxe Kondi Cup 2009
Resultatet af Faxe Kondi Cup 2009 kan ses her.
Resultat efter Kick-off i bramsnæs
Resultat efter Kick-off i Bramsnæs kan ses her.
Invitation til Faxe Kondi Cup
Invitation til Faxe Kondi Cup ligger nu under arrangementet her.
Indbydelse til DM 2009
Findes under arrangementet her.


Nyt fra Cup udvalget
Indbydelse til Trapez Kick-off 2009 i Bramsnæs
Indbydelse kan ses under arrangemente her.
Harboe Cup 2008 + endeligt resultat af Trapez Cup 2008
Trapez Cup 2008

Ny opdatering af den nuværende stilling i Trapez Cup 2008 kan ses her (Excel dokument). Bemærk nyeste opdatering d. 22. september!

Det er 2 faneblade i regnearket, det ene viser cup placeringerne her og nu, nummer 2 viser cup deltagernes placeringer i de enkelte stævner. 

Åbent Klubmesterskab i Bramsnæs for joller. Den 21/9 2008.

Nærmere følger!

Ofelia Cup/Åbent klubmesterskab for Trapez i SSS

Den 13.-14. september 2008.
Læs mere her (word dokumenter).
Kapsejladsbane her (jpg).

DM 2008 i Herslev

Se resultater og andet fra DM 2008 her.
Og nu også billeder i galleriet her:

Trapez Cup 2008

Foreløbing stilling i Trapez Cup 2008 kan ses her (PDF dokument).

Billeder fra Kick-off stævne i Bramsnæs

Klik her for at se billeder fra Kick-off stævnet 24-25. maj 2008 i Bramsnæs

Klik her for resultat liste (excel regneark). 

Trapez Cup 2008!

Læs mere her.

Ny jolle - Indlæg fra bestyrelsen
Der har heldigvis været en del reaktioner på planerne om at fornye jolleklassen. Mange har været imod, det var vi også i bestyrelsen, da vi påbegyndte dette arbejde.

Med henblik på at gøre jer klar til at træffe en beslutning om enten for eller imod bestyrelsens forslag til den ekstraordinære generalforamling, vil jeg hermed forsøge at forklare, hvorfor vi dog foreslår noget så kætterisk, som at indføre en Mark2 jolle.

Læs hele indlægget her.
Nye joller
Fra bestyrelsens side foregår der i øjeblikket, i samarbejde med DTK´s forhandler, bådebygger Claus Jacobsen, sejlmager Jacob Olsen samt bådtegner Rune Hansen, en intensiv indsats for at lave nye Trapezjolleskrog.
I denne proces har der åbnet sig en mulighed for at modernisere jollen, og der arbejdes i øjeblikket for at lave en præsentation samt forberede en indstilling til generalforsamlingen.
På denne side vil der løbende blive informeret om fremskridt i denne proces.

Groupcare er der en mange nye input om dette emne, så er du interesseret, så ansøg om medlemskab.
DM 2008 - Herslev
Dansk Trapezjolleklub og Herslev Sejlklub
inviterer hermed til
Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskab
i Elvstrøm Trapezjolle, 29.-31. august 2008

Se indbydelse og tilmelding her (word dokument).
Se tilmeldte her.

Rangliste- og Cup-stævne
Roskilde Sejlklub inviterer til

Rangliste- og Cup-stævne for
Wayfarer-joller og Trapez-joller
28. juni og 29. juni 2008
 
 
Kom&Sejl 2008 - Grundlovsdag torsdag d. 5. juni

Læs mere her eller på Kom&Sejl's hjemmeside her.

Kick-off -Trapez Cup stævne
Dansk Trapezjolleklub og Bramsnæs Sejlklub
inviterer hermed til
Kick-off -Trapez Cup stævne  
24 – 25. maj 2008
Klik her for indbydelse og tilmelding (word dokument).
Klik her for sejladsbestemmelser (word dokument).

Klik her for at se billeder fra Kick-off stævnet 24-25. maj 2008 i Bramsnæs 

Klik her for resultat liste (excel regneark).

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 31-1-2008
Både i Bella
Både i Bella - udstillingen er vel overstået,
Hej Trapez Sejlere!
Selvom det er vinter skal der nørdes sejl.

http://www.baadeibella.dk/

Hvem af jer har lyst til at hjælpe på trapezjollestanden i bellacentret
dagene mellem den  22/2  23/2 og den 2/3.

13.00 - 19.00 hverdage
10.00 - 18.00 lørdage og søndage

Først skal standen stilles op fredag den 22/2. Vi mangler en fin jolle.
Og standen skal pilles ned den 2/3.
Vi skal have sejlere stående på vores stand c5-011. Vi bestiller
adgangskort, så I kommer gratis ind.
Det er hyggeligt at stå to på standen eller dele en dag i weekenden, så find
evt. en at stå sammen med.
Det er især vigtigt at der står sejlere på standen i weekenderne.

Meld jer til Laura: 24605989 eller Lene: leneejlersen@mail.dk eller 21922305.
Ekstraordinær generalforsamling d.31.januar 2008 kl. 19.00

Se dagsorden her (word dokument), eller i alm. tekst her.

Arkiv fra forsiden
Herunder ligger ældre indlæg fra forsiden...
Kom og sejl Trapezjolle i Bramsnæs Sejlklub

Kom og sejl
Trapezjolle
i Bramsnæs sejlklub
Søndag den 8. juli 2012

Download indbydelse HER (word dokument - 17 Mb)

Hvis du synes det her ser sjovt ud, så skal du da ned og prøve en trapezjolle en dag! Pigerne på billedet er ca. 40 +/-
De viste intet om sejlads for 5 år siden, i år fører de cuppen, så det vi prøver at sige er; Det er aldrig for sent.

Vi har et udvalg af våddragter og redningsveste. Vi vil også gerne byde på frokost. Da vi har erfaring for, at der
dukker mange op til vores arrangementer, letter det , hvis du sender en SMS på et af nedenstående telefon numre.
Så har vi nemlig mulighed for at lave en tidsplan, og vende tilbage med , hvad tid i skal sejle. Tag gerne venner, som
skulle have lyst med.

Du kan få en prøvetur enten som rorsmand eller gast i trapez med en erfaren skipper, hvis du ikke er så erfaren selv.
Hold 1: 10-11
Hold 2: 11-12
Frokost 12-13
Hold 3: 13-14
Hold 3: 14-15
I tilfælde af urimeligt dårligt vejr aflyses i sidste øjeblik på facebook/trapezjolle (eller hvad den nu hedder. Det ved
lene)

Tildmelding:
Meld jer til på sms til enten Steffen eller Johan, med oplysning om hvor mange i er, hvilket hold der ville passe jer og
om i ønsker at deltage i frokosten.

Adressen er:
Bramsnæs Sejlklub, Nagels Rende 30, Ejby 4070 Kirke Hyllinge. P.S. Der må IKKE køres ned af Nagels Rende, der
skal parkeres på den store P. plads på Strandvejen. Se mere på www.trapezjolle.dk, www.bramsejl.dk eller https://
www.facebook.com/#!/groups/115007099292/

Med sejlerhilsen:
Johan Scheel: 4014 6032
Steffen Andersen 23998292


DM 2012 i Trapezjolle - tilmeldinger

Kære Alle

Så har det været fuldmåne og deadline for tilmelding til DM 2012 er nået.
vedhæftede pdf fil kan i se de 11 både der er tilmeldt lige nu.

Hvis du kender nogen der ikke er med på listen, er du mere end velkommen til at kontakte dem og høre om de ikke kunne tænke sig at være med til årets store begivenhed i Jægerspris.
Det kunne jo også være, at der var nogen af dem det modtager informationer via vores mailingliste, der kunne tænke sig at springe ud og prøve det virkelige liv i Trapezjollen, eller måske være med igen efter nogle år på sidelinjen ???

Husk - vi skal være mindst 15 startende både for at vi kan have et officielt DM!!

Mange hilsner
DTK - Bestyrelse


TrapezCup - KDY - Zhik Cup 2012 - resultater

Så er resultaterne fra Zhik Cup 2012 online:

http://kdy.dk/uploads/zhikcup2012resultater.htm


Se fotos fra Zhik Cup 2012.


DM i Jægerspris den 1.-2. september 2012

OPDATERET: Download indbydelse HER (word dokument).

Kære alle trapezsejlere

Bestyrelsen har i år valgt at udsende tilmeldingen/indkaldelse til årets DM i Jægerspris allerede nu, med afholdelse den 1.-2. september 2012 og generalforsamling 31. august kl. 19.30.
Samtidig er deadline til stævnet allerede den 19 juni 2012 ved fuldmåne ;->

Tilmeldingen foregår online HER og indbydelsen er vedhæftet denne e-mail.

Baggrunden for dette er, at vi i en del år, har stået og manglet de sidste deltagere for at få gennemført et officielt DM.
Nogle gange er det lykkedes, andre gange ikke.
Det er hverken tilfredsstillende for arrangørerne eller for dem der knokler for at skaffe de sidste deltagere.

De klubber der stiller op for at arrangere et DM, gør et enormt stykke arbejde, for så i sidste øjeblik ikke at vide, om det bliver et officielt DM, eller om det "bare" bliver et stævne med omkring 10-12 deltagere. Det kan vi ikke være bekendt.

Derfor: tilmeld jer allerede nu og gør jeres til, at vi bliver mindst 15 både, så vi kan bevare vores officielle DM.

Bestyrelsen vil løbende udsende en opdateret liste, hvor det er muligt at se hvem der har tilmeldt sig. Alle kan således være med til, at opfordre dem de kender der ikke har  tilmeldt sig, om at melde sig.

Endvidere har DTK fået tilkendegivelser fra ca. 40 personer der er interesseret i Trapezjoller via Groupcare, og mon ikke der her, udover de aktive medlemmer i DTK, skulle være nogen der kunne tænke sig at være med ????

Hvis ikke vi gennemfører et DM i 2012 med mindst 15 startende både, er det slut med et officielt DM i en rum periode fremover.

Mange hilsner og med ønske om et officielt DM i 2012
Bestyrelsen for DTK


TrapezCup - KDY - Zhik Cup 2012 også for Trapez joller...

Kære alle

Så har vi afholdt årest første Cup-stævne i Bramsnæs.

Desværre var vi kun 5 tilmeldte joller hvoraf en måtte melde afbud på grund af sygdom. Det var jo ikke så mange.
Men Bramsnæs Sejlklub valgte at gennemføre stævnet til gavn og glæde for de fremmødte, omend lørdagens sejladser måtte aflyses, på grund af for meget vind.

Dette kan vi heldigvis nå at råde bod på, ved at tilmelde os KDY's Zhik Cup 2012, Lørdag d. 09. juni og Søndag d. 10. juni 2012 i Rungsted. Tilmeldingsfristen er den 1. juni 2012.
Stævnet ligner Harboe Cup, altså et stævne med en hel masse forskellige jolletyper og som KDY beskriver det "Voksen jolle stævne på baner ud for Rungsted".

Vi håber at i alle er friske og får testet formen af til DM efter sommerferien. Mere herom senere.

Mange hilser
CupUdvalget

Kick off 2012
Kontingent til DTK

Husk tørtræning d.25.marts. Det koster kun 100 kr. for medlemmer, MEN 450 kr. for ikke-medlemmer.

Kære Trapezsejler

Så er det tid til at forny dit medlemskab af Dansk Trapezjolleklub.

Kontingentet er uforandret fra de foregående år, som besluttet på generalforsamlingen 2011

kr. 350,-/år for et almindeligt medlemskab og kr. 200,- for studerende

Beløbet bedes indbetalt med TYDELIG angivelse af fulde navn på DTK´s konto i Danske Bank inden 1. april ELLER inden d.10.marts såfremt du ønsker at deltage i tørtræningen. (Så skal du også indbetale 100.- for kurset samtidig)

Reg. 1551 Konto.5194903

Hvis du samtidig mailer dit fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til undertegnede (såfremt du ønsker at vi benytter en anden mailadresse end denne her), og evt. et vellignende fotografi, vil du snarest modtage et lamineret medlemskort for sæsonen 2012 med posten.

Er du endvidere nyt medlem, eller ikke har modtaget et officiel t-shirt fra Dansk Trapezjolleklub, skal du også sende din størrelse med. Så vil du også modtage en t-shirt med posten sammen med dit medlemsbevis.

På Dansk Trapezjolleklubs vegne

Klaus Kesje
(Kasserer)

Husk tørtræning d.25.marts. Det koster kun 100 kr. for medlemmer, MEN 450 kr. for ikke-medlemmer.

TrapezCup 2012 (2)
Hej Igen.

Ja - CupUdvalget, er blevet gjort opmærksom på, via mange henvendelser, at der har indsneget sig en en fejl i datoen for afholdelsen af DM 2012.Dm 2012, afholdes den 1. og 2. september 2012 i  Jægerspris Sejlklub i Kignæs.Vi beklager naturligvis fejlen og håber, at de der har fået et hjerteslag over, at de ikke kunne nå at komme hjem efter sommerferien, nu er kommet på benene igen og har fået mod på at deltage i denne yderst vigtige sejlads....

Mange hilsner
Cupudvalget
TrapezCup 2012

Hej alle Trapez'er

For 5. år i træk, er vi nu klar med programmet for Trapez Cup'en 2012.

De fire stævner ligger som følger:

1. Kick – off, 12. – 13. maj Bramsnæs Sejlklub.
2. Zhik Cup 2012, 9. - 10. juni. KDY Rungsted sejlklub –
3. DM 2012, 1. – 2. september Jægerspris Sejlklub, Kignæs
4. Harboe Cup, 29. – 30. september Skelskør Sejlklub      

Husk at sætte store krydser i kalenderen, så der ikke kan skrives andre ting......
Skulle der være gode ideer, kommentarer eller lign. til afviklingen af cuppen, er man meget velkommen til at skrive til CupUdvalget.
CupUdvalget glæder sig til at se såvel nye som gamle sejlere på vandet, til de spændende dyster.

Mange hilsner
CupUdvalget


Trapez Tørtræning

TrapezTørtræningTamtam søndag den 25. marts.

Kl. 10-15 inkl. frokost og afsluttende konkurrence.
 
De regerende danmarksmestre Stephan og Søren Nandrup har indvilliget i at afsløre hemmeligheden ved at få en trapezjolle til at komme først over mållinjen.
 
Der bliver måske både en gasteworkshop, rorsmandsworkshop, regelworkshop og taktikworkshop, hvis vi bliver nok tilmeldte.
 
Det er planen, at have en eller to joller rigget til indendørs.
Det er planen at vi også skal sejle med små papbåde mod hinanden på gulvet og blive bedre til regler og taktik.
Det er planen at vi skal diskutere, afprøve og blive bedre til at sejle.
Det er planen, at vi skal afslutte med at konkurrere i de trænede discipliner og uddele præmier.
 
Tidsplan:
Søndag den 25. marts 2012
kl. 10-12 Træning
kl. 12-13 Frokost
kl. 13-15 Træning og konkurrence
 
Meld dig til nu. Det bliver sjovt. Hvis du ikke kommer bliver du overhalet J
 
 
Medbring:
Trapezbælte, knæbeskyttere, varmt tøj, og gerne din skipper eller gast.
 
 
Tilmeld dig til tørtræning på Ryegaard, Munkholmvej 380, Rye, 4060 Kirke Såby mellem Holbæk og Roskilde senest den 10 marts, ved at indbetale kr. 100 (medlemmer, der har betalt kontingent) eller kr. 450 (de, der ikke har betalt kontingent) på klubbens konto: Reg. 1551, Konto 5194903 i Danske Bank. med angivelse at navnene på den/de tilmeldte personer senest 10. marts. Spørgsmål kan stilles til Stephan eller Johan 40 14 60 32.