Forside   Arrangementer   Jollen   Klubben   Udstyr   Links   Galleri   
Søgning:  
      Print   
Ny jolle - Indlæg fra Bestyrelsen
 
Der har heldigvis været en del reaktioner på planerne om at fornye jolleklassen. Mange har været imod, det var vi også i bestyrelsen, da vi påbegyndte dette arbejde.

Med henblik på at gøre jer klar til at træffe en beslutning om enten for eller imod bestyrelsens forslag til den ekstraordinære generalforamling, vil jeg hermed forsøge at forklare, hvorfor vi dog foreslår noget så kætterisk, som at indføre en Mark2 jolle.

I kan være uening med os om mange ting. Enten uenig med os i punkterne 1, 2 eller 3, eller på nogle af de konkrete ændringer af jollen, der arbejdes med.

1:
Vi mener, at hovedmålgruppen for trapezjolleklassen er voksne sejlere, der ikke har ambitioner om at komme til OL. Der er tale om folk, som elsker at sejle jolle, og som måske i nogle år har været optaget af andre gøremål, såsom at få børn (børnebørn), afslutte en uddannelse, sejle kølbåd eller andet. Der er tale om folk, der er tiltalt af det den gode hyggelige stemning i klassen, hvor alle er indstillet på at hjælpe hinanden. Glæden ved nogle gode spændende timer på vandet, hvor det ikke er pengepungen der afgør placeringerne. (Måske er det dem, der ellers ville have købt en Harley :-)

2:
Vi mener, at der er en væsentlig barriere for at rekruttere nye sejlere til klassen fra denne målgruppe. Denne barriere består i, at det er svært at finde rimeligt velholdte joller. Dette kræver idag, at nye sejlere skal være indstillet på at arbejde med glasfiber, hvilket ikke lige passer med målgruppens evner og ønsker. Vi vil gerne sejle, og det er ikke morsomt at måtte udgå, fordi båden synker.

3:
Derfor mener vi, at der er et behov for at kunne købe nye joller. Vi troede, at de gamle forme ville kunne bruges. Dette har vist sig ikke at være tilfældet. Derfor skal der laves nye forme. Så bliver næste spørgmål :

4:
Skal vi fortsætte med at lave de samme svagheder og uhensigtsmæssigheder i de nye joller som i de gamle, eller skal vi lave nogle ændringer? Prisen bliver den samme. For ændringer taler en fremtidssikring (og måske at gøre det lidt mere behageligt og måske lettere for nye sejlere), imod ændringer taler risikoen for at "knække" klassen (og risiko for at fremskridtene har nogle uforudsete bivirkninger). 

Nu bliver det vanskelligt. Jo flere ændringer vi laver, jo større risiko er der for at vi "knækker" klassen. 
Der er to metoder vi kan anvende for at undgå dette:
For det første kan vi sørge for at ændringerne ikke får nogen mærkbar betydning for hastigheden, så de gamle og nye skrog kan sejle lige op.
For det andet kan vi sørge for at der kommer en hurtig udskifning af jollerne. Med hensyn til en hurtig udskiftning af joller henvises til note 1, til sidst i denne mail. 


Derfor har bestyrelsen ment, at der var fornuft i:
1: at få nye joller og
2: at der godt kunne indføres visse ændringer uden at knække klassen. Herved har vi en chance for evt også at kunne opnå:
3: at få mere sjov ud af de rumskøds ben. Vedrørende dette punkt henvises til note 2, nederst i denne mail.

Det forslag til nye joller, som i vil blive bedt om at skulle tage stilling til, er karakteriseret ved følgende:

Samme materiale (polyester, glasfiber)
Samme (høje) vægt
Samme skrog (underdel).
Samme hæk (udseende bagfra).
Samme ror.
Samme rig. (Måske hævet 10  cm af hensyn til frihøjden) (Måske tillader vi senere en større spiler eller en genakker, men det er ikke det vi skal tage stilling til i første omgang)
Samme "profil" med den dykkende stævn (dog trækkes dækket ca 20 cm længere tilbage.)
Samme afstand fra vandoverfladen til sværdet, på en væltet jolle.
Samme sejl.

Ændringer:
 • Samlingen mellem øvre og nedre skrog "limes" på en større flade, hvorved vi reducerer utætheder her. (Der bukkes en større kant om i stil med øvrige joller).
 • Det indre skrog laves med bløde runde former for at få en bedre arbejdsplads og mindre blå mærker (lidt i stil med en 29ér eller Europajolle)
 • Der laves en jævnt skrånende bund i cockpittet, så vandet hurtigt kommer til hækken, hvori placeres to store lænsehuller (som udstødningsrørene på Jannie Spies´s Corvette :-)
 • Brønden til rorsmandes fødder og bailerne forsvinder som følge heraf.
 • Der er kun en mastefod, så man kan ikke rigge den som singlehand længere.
 • Fordækket trækkes lidt længere agter som følge heraf.
 • Sværdet bliver lavet af aluminium og bliver smallere. Forkanten bevares, hvor den er i dag. Derved kommer lateralcentret længere frem. Dette bevirker, at vi må rejse masten op for at få sejlcentret længere frem. Herved hæves bommen, og der bliver mere plads til rorsmanden i vendingern (jævnfør diskussionen på vores generalforsamling i Gilleleje).
 • (Gamle jolle vil kunne sejle med de nye sværd, med en "prop" i agterenden af sværdkisten. Sværdene bliver billige).
 • Der laves en rille i fordækket, så der evt . senere kan føres bovspryd, hvis vi efter grundige tests vedtager at sejle med genakker. Se note 2. (Gamle joller vil kunne få eftermonteret et bovspryd, men kønt bliver det nok ikke).

Der er stadig uafklarede punkter, som fx om vi bør have en bro. Der kan opbygges stivhed nok i skroget siger bådbyggeren, men hvor kan vi fastgøre fokkeskødet?  Er broen en fordel i visse situationer?. Desuden er der placering af visse beslag, og andre detaljer, som i skrivende stund er ved at blive afklaret.

Hvorfor ikke bare bygge en prototype og sejle med den et par år?
Det ville ikke være økonomisk forsvarligt at lave en ekstra form. Vi ønsker at holde prisen nede.
Der vil ikke være tid, hvis vi skal udnytte Elvstrøms fødselsdag til at fremskaffe sponsorer.

Hvorfor skal det lige hastes igennem nu?
Der har været tale om at få produceret nye joller i flere år.
Med Elvstrøms 80 års fødselsdag og fejringen heraf får vi en enestående mulighed for at finde sponsorer. Der inviteres topsejlere fra hele verden, for at sejle Trippel Matchrace ud for Paul Elvstrøms bolig i Hellerup. Trippel MatchRace er Elvstrøms opfindelse og burde selvfølgelig sejles i Trapezjolle Mark2. Denne anledning kommer ikke igen.


Så derfor kære trapezsejler:
 • Giv fortsat din mening til kende.
 • Mød op til den ekstraordinære generalforsamling
 • Hør bl.a om planerne for fejringen af Paul Elvstrøms 80 års fødselsdag.
 • Se og Hør mere om og de nye joller, giv dit besyv med og vær med til at præge fremtiden.
På bestyrelsens vegne

Johan Scheel
mobil 40 14 60 32

Note 1:
Til brug ved Paul Elvstrømarrangementet bliver der bygget 12 nye joller. Disse stilles efterfølgende til rådighed ude i tre udvalgte klubber, og kan der anvendes af alle klubmedlemmer. Derudover vil Dansk Trapezjolleklub tilbyde alle indehavere af en Trapezjolle Mrk.I at anskaffe et Mrk.II skrog til en kraftig reduceret pris. Et nyt skrog koster ( uanset designet) ca. 35.000 kr. Dansk Trapezjolleklub giver et bidrag på 20.000 kr. pr. skrog, i samarbejde med forhandleren. Dette kræver, at vi opnår støtte fra velvillige sponsorer, hvilket der p.t. arbejdes på. For at kunne benytte sig af dette tilbud skal det gamle skrog udleveres ved ombytningen da der vil finde genbrug sted af beslag. Den gamle rig + sejl kan genbruges, og ligeledes kan ror, presenning og jollevogn genbruges. Der mefølger et nyt sværd.  Såfremt køber ønsker at opgradere beslag etc. vil det ske for egen regning.

Tilbuddet bliver begrænset af Trapezklubbens økonomiske formåen (læs igen: sponsorernes velvilje), men planen er indtil videre at kunne tilbyde tilskud til de første 10 skrog - efter først til mølle princippet, til medlemmer af Dansk Trapezjolleklub, med dansk bopæl.

Det forventes at samtlige skrog er færdigbyggede i 2008.

Med 12 gratis joller til disposition, samt 10 nye skrog der sælges til en kraftig reduceret pris er det klubbens forventning at samtlige aktive sejlerbesætninger i dag vil have muligheden for at kunne sejle i kapsejladser i et Mrk.II-skrog fra 2009.

Det er os magtpåliggende at oplyse bredt om denne mulighed, og såfremt der viser sig flere interesserede end 10 købere, er det vores intention også at skaffe finansiering til yderligere støtte. Denne kampagne vil dog være tidsbegrænset til udgangen af 2009.


Note 2:
Der er en tredie ting vi også gerne vil opnå, nemlig at sejle taktisk og teknisk ned ad bakke.  Idag sejles der mest plat læns, men ved at ændre sejlføringen kan det måske opnås, at der bliver en fartfordel for de, der skærer. Der er nogen, der mener, at den eneste sikre måde at opnå dette er ved at forsyne Trapezen med Genakker. Her vil de (i hårdt vejr) lette besætninger , der kommer lidt bagud på opkrydset,kunde vinde på pølsebenet . Vi ved ikke, om vi kan opnå det samme med en større spiler - måske. Husk på at skrogformen på en 505 er smallere og lige - vores er dråbeformet! Med det foreslåede nye skrog bliver der mulighed for at afprøve at sejle med genakker, hvis det besluttes i klassereglerne. (men det er en hel anden diskussion, som vi kan tage, hvis det viser sig at blive sjovere at sejle med enten en større spiler eller en genakker). I første omgang ønsker vi ikke på forhånd at afskrive denne mulighed på de nye skrog.