Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 31-1-2008

Ekstraordinær generalforsamling

Dansk Trapezjolle Klub
Yachtklubben Furesøen 31-1-08
 

  1. Orientering om fødselsdagsarrangement for Paul Elvstrøm.
 
Trapezjolleklubben arrangerer i samarbejde med Hellerup Sejlklub og Bådmagasinet triple-match-race den 14 – 15 . juni i Hellerup med inviterede verdensstjerner. Trapezjolleklubben skal joller og toptrimmede gaster til rådighed. Der blev bedt om opbakning til dette arrangement. Det bliver årtiets sejlsportsbegivenhed i Danmark.
 
  1. Ændring af klasseregler.
 
I forbindelse med at der skal laves nye skrogforme for at kunne producere nye joller er der fremsendt forslag om at ændre Trapezjollen – især dækslayout. Klaus Kesje har overtaget forhandling af udstyr fra Oluf Grønkjær og har i samarbejde med bådbygger Claus Jakobsen og arkitekt Rune Hansen en del forslag til ændring af jollen. Bunden skal dog være helt uændret. Der er kun ældre mere eller mindre nedslidte joller på markedet. Nye joller vil i en periode få et tilskud, således at man mod at aflevere sit gamle skrog kan få et nyt skrog for 15.000 kr. (normalpris 35.000), endvidere vil der blive stillet ca. 15 joller gratis til rådighed til aktive sejlklubber med Trapezjoller. Dette takket være massiv sponsorering. Det blev dog tilrådet at man ikke skrotter forholdsvis nye joller i forbindelse med udskiftning, idet disse joller med fordel kunne erstatte udslidte eksemplarer rundt omkring i klubberne.
 
Der blev fremvist en tredimensionel skum model og tegninger.
 
Efter afstemning på generalforsamling var der tilslutning til:
 
Ændring af dækslayout, så fordækket føres tilbage til masten, sidetanke afrundes, agterkahyt fjernes og dækkes skråner fladt bagud mod hækken. Agterspejl bevares. En forudsætning er dog at jollen stadig flyder lavt i forbindelse med kæntring, så det er nemt at komme op på sværdet.
 
Samling mellem dæk og skrog ændres til en afrundet kant, så der er større samleflade, og dermed stærkere samling mellem dæk og skrog.
 
Det skal være muligt at montere en bro.
 
Sværdet må gerne gøres smallere.
 
Der må gerne arbejdes med rorformen.
 
Brønden til rorsmanden må gerne fjernes, men masten skal formentlig løftes som kompensation for at gasten kan komme under. Dette gøres ved at forlænge masten i toppen således at storsejl er uforandret, og alle hal kommer ud ved mastefoden.
 
Der skal arbejdes mere med, hvor skøder skal fastgøres.
 
Der skal arbejdes mere med sværdkistearrangement.
 
Rille til bovspryd må gerne indgå i fordæk, selvom det endnu ikke er afklaret om der skal ændres i forsejl til enten en større alm., men højere spiler eller en asymmetrisk spiler.
Det skal afklares om der er brug for bailere udover lænseportene agter.
 
Sejlene lades helt uændret.
 
Riggen ændres formentlig ved at forlænge masten 10 – 20 cm i toppen. Placering af stag og diamant er uændret.
 
Som opdriftsmiddel benyttes oppustelige puder inde i skroget i stedet for flamingo.
 
 
  1. Evt.
 
Orientering om nyt Cup-system med fire kapsejladser – se hjemmesiden.
 
Orientering om Bådustilling i Bella, hvor Trapezjollen igen vil dominere. Aktive sejlere efterlyses til at repræsentere klubben.
 
 
                                                                                 Jan Færk
                                                                                 Formand
                                                                                 Dansk Trapezjolle Klub